Основен капак е онлайн магазин, който продава главно шапки.
Нашата цел е да предложим прости продукти с бродирани символи или лозунги.
Сайтът е прост и трезвен и предлага най-атрактивните възможни цени, така че всеки да има достъп до стилизирани шапки.
Никаква марка не се изобразява, като се изписва маркировката на видимата капачка в нея.
Основна шапка, не повече.