за

Основната шапка е онлайн магазин, който продава само шапки с бейзболна шапка или шапка с татко.

Нашата цел е да предложим прости продукти с бродирани символи или лозунги.

Сайтът е прост и трезвен и предлага най-атрактивните възможни цени, така че всеки да има достъп до стилизирани шапки.

Никаква марка не се изобразява, като се изписва маркировката на видимата капачка в нея.

Основна шапка, не повече.